top of page

D'ENTENTE

Zil

D'Zil vun der Entente ass et, gutt Verständnis a Solidaritéit tëscht de verschiddene Memberveräiner ze fërderen an hir gemeinsam Interessen ze verdeedegen.

Logo.png

Entente des
Sociétés de Bonnevoie
ASBL

TÂCHEN A MISSIOUNEN

Zu den Aufgabe vun der Entente gehéiert virun allem d’Gestioun vum Centre Sociétaire an dem Centre Culturel zu Bouneweg am Numm vun der Gemengeverwaltung vun der Stad Lëtzebuerg an am Interessi vun de Membersveräiner.

D'Entente huet och d'Missioun, sech iwwer d'Problemer, déi si vun de Memberveräiner matgedeelt krit, mat den ëffentlechen Autoritéiten an de kompetente Servicer auszetauschen, a Léisungen ze fannen.

ORGANISATIOUN

Fir seng Aufgaben auszeféieren, kann de Verwaltungsrot, wa néideg, Comitée schafen, wéi d’Sektioun fir lokal Interessien, d’Sportskommissioun, d’Redaktioun, de Statuterot, asw. D'Aktivitéite vun dëse Comitée kënnen temporär oder permanent sinn.

Neuigkeiten: Entente de bonnvoie
bottom of page